Tantrická masáž jako součást wellness: Proč ji zahrnout do vaší péče o tělo?

publikoval: Jindřich Sedlák | z 26 dubna 2024 Tantrická masáž jako součást wellness: Proč ji zahrnout do vaší péče o tělo?

Co je tantrická masáž a jaké jsou její benefit

Tantrická masáž je forma terapie, která klade důraz na celostní přístup k tělu a mysli. Využívá prvky tradiční tantry, která je starověkou učení o esoterických aspektech sexuality a duchovního rozvoje. Tato masáž se nezměřuje pouze na fyzická doteky, ale měla by harmonizovat energie v těle, otevírat energické kanály a odstraňovat blokády, které brání vnitřní rovnováze.

Mezi hlavní benefity tantrické masáže patří zlepšení cirkulace, snížení stresu, zlepšená emocionální rovnováha a hlubší poznání vlastního těla. Má také pozitivní vliv na libidio a reprodukční funkce, povzbuzuje sebevědomí a učí uvolnit mysl a tělo.

Jak probíhá seance tantrické masáže

Klient před masáží projde pohovorem, během kterého se terapeut dozví o jeho zdravotním stavu a specifických potřebách. Seance obvykle začíná relaxačními cviky nebo meditací, které mají klienta připravit na hlubší prožitek. Následuje samotná masáž, kde terapeut využívá různé techniky včetně doteků, tlaku a hmatů, které stimulují a rozvíjejí smyslové vnímání.

Tantrická masáž je zážitkem, který může být velmi individuální. Terapeuti během masáže často pracují s mantrami, dýchacími technikami a energetickými praktikami, aby podpořili u klienta pocit uvolnění a pohody. Důležité je, že vše probíhá v bezpečném a respektujícím prostředí, kde je hlavním cílem podpora zdraví a well-being klienta.